NoteikumiSwedbank un Latvijas Radio kopprojekts

"Meistars 21. gadsimtā"

 

PROJEKTA MĒRĶIS

Swedbank kā Dziesmu un deju svētku lieldraugs rūpējas par tautas tradīciju tālāknodošanu, tāpēc banka sniegs atbalstu Latvijas amatu meistariem 21. gadsimta digitālo prasmju apguvē, savukārt Latvijas Radio nodrošinās pieredzes izplatību ar Latvijas Radio raidījumu cikla starpniecību, lai sniegtu impulsu pozitīvām pārmaiņām plašākā auditorijā. Projekta gaitā astoņi tautas amata meistari saņems bezmaksas individuālu apmācību savu daiļamatu izstrādājumu noieta celšanai atbilstoši mūsdienu tirgus prasībām. Apmācību īsteno Swedbank un bankas piesaistīti eksperti.

PROJEKTA DALĪBNIEKI

Projektam aicināti pieteikties tradicionālo prasmju meistari:

 • kas praktizē savu arodu;
 • kas vēlas sekmēt savu finansiālo patstāvību, attīstīt savu darbību, radīt atpazīstamu zīmolu;
 • kam ir motivācija un interese par digitālo risinājumu apgūšanu (saziņa ar klientiem sociālajos tīklos un tirdzniecība internetā), un kas ar digitālo rīku palīdzību saskata iespēju sasniegt sava aroda attīstības mērķus;
 • kas projekta laikā ir gatavi ieguldīt savu laiku un darbu sevis izglītošanā, lai sekmētu savas atpazīstamības celšanu un daiļamatu izstrādājumu noietu;
 • kam ir datora un Interneta lietotāja pieredze.

APMĀCĪBU SATURS

Ar nozares ekspertu un projekta vēstnešu – pieredzējušu uzņēmēju – palīdzību meistari noformulēs savas izaugsmes plānu, apgūs un mentoru atbalstīti izmēģinās šādus digitālos risinājumus:

 • Komunikācijas un atpazīstamības veidošana digitālajā vidē – piemērotu sociālo tīklu izvēle, rakstiskā komunikācija, vizuālā komunikācija, sekotāju loka izveide, saziņa ar sekotājiem, reklāmas rīku izmantošana u.c.;
 • Internetveikals – sava e-veikala izveide, norēķinu sistēmas integrēšana, preču piegāde, klientu serviss, komunikācija ar klientu, e-veikala reklamēšana e-vidē u.c.
 • Karšu norēķinu pieņemšana amatnieku tirdziņos.

APMĀCĪBU NORISE

Apmācības ciklu veidos gan klātienes nodarbības, gan neklātienes konsultācijas:

 • Četras klātienes tikšanās Rīgā – darba semināri, kuru laikā būs gan teorētiskas lekcijas, gan praktiskas nodarbības un domapmaiņa ar citiem projekta dalībniekiem.
 • Individuāls darbs un apgūto digitālo rīku praktizēšana, sadarbojoties ar projekta mentoriem.
 • Savas pieredzes dokumentēšana Latvijas Radio 1 raidījumos “Kā dzīvot labāk?”, iedvesmojot arī citus tautas amata meistarus pārmaiņām.

PROJEKTA LAIKA PLĀNS

 • – 25. jūnijs. Meistaru atklātā pieteikšanās dalībai projektā, aizpildot pieteikuma anketu www.latvijasmeistari.lv .
 • jūnijs – 7. jūlijs. Meistaru atlase dalībai projektā.
 • jūlijs – 15. oktobris. Meistaru apmācība klātienes un neklātienes nodarbībās.

PROJEKTA ŽŪRIJA UN BALVU FONDS

 • Žūriju veido Swedbank, Latvijas Radio, Latvijas Nacionālā kultūras centra pārstāvji, kā arī projekta vēstneši.
 • Žūrija nodrošina projektu dalībnieku atlasi divās kārtās: (1) izvērtē projekta kandidātu pieteikuma anketas, (2) ar motivētākajiem pretendentiem tiekas klātienes kārtā.
 • Projekta noslēgumā visi dalībnieki būs apguvuši pamatus veiksmīgai savu daiļamatu izstrādājumu noieta celšanai atbilstoši mūsdienu tirgus prasībām un trīs digitālo risinājumu izmantošanā sekmīgākie dalībnieki balvā saņems komplektu: planšetdatoru un norēķinu karšu pieņemšanas iekārtu (mPOS terminālu).

PROJEKTA IZMAKSAS

 • Projekta dalībniekiem jārēķinās ar ceļa izmaksu segšanu apmēram 6-7 braucieniem uz Rīgu periodā no jūnija līdz oktobrim.
 • Projekta dalībniekiem jābūt savam viedtālrunim un datoram lietošanas kārtībā ar pašu apmaksātu Interneta pieslēgumu.
 • Projekta dalībniekiem savu izstrādājumu tirdzniecības vajadzībām vismaz uz projekta laiku ir jābūt gataviem atvērt un uzturēt kontu Swedbank, ja tāds nav bijis līdz šim.
 • Projekta periodā izmēģināto e-komercijas rīku izmaksas segs Swedbank un bankas piesaistītie partneri.

KONTAKTI

Jautājumu gadījumā esiet laipni aicināti sazināties ar Ievu Dzelzkalni, tālrunis: 67444259, e-pasts: